Tenester

Tenester

A Og J Bjordal AS utfører alt frå graving, boring og sprengning til muring, plastring og massetransport. Vi har og eige steinknuseverk og kan levere singel og sand.

Graving, boring og sprengning

A Og J Bjordal AS har utstyr og kompetanse til å utføre alt av graving, boring og sprengning. Vi opparbeidar tomter for både private og næringar.

Muring

Vi utfører gråsteinsmuring og sett opp dreneringsmurar, slik at du får skikkelig solide og vedlikeholdsfrie murar som òg ser vakre ut.

Massetransport

Når du skal ha noko frakta frå A til Å har vi lastebil og dumper klar til bruk i samband med frakt av både singel og sand.

Plastring

Vi utfører elveforebyggjing og sikrar sjøfyllingar og kaier.

Stasjonert steinknuseverk

A Og J Bjordal AS kan levere singel og sand til bruk i veibyggjing, tomteplanering, til vass- og avløpsgrøfter. Vi leverer følgande massar og fraksjonar:

 • Sprengstein direkte frå massetak
 • Morene direkte frå massetak
 • Grovknust 20-200 mm
 • Veggrus 0-16 mm
 • Veggrus 0-8 mm
 • Grøftesingel 8-22 mm
 • Grøftesingel 11-16 mm

Har du spørsmål kring nokre av tenestene våre?

Send oss ei melding – eller ring oss for ein hyggeleg prat.

Vi kjem gjerne på ei uforpliktande synfaring! 

Telefon: 975 71 914
E-post: atle.bjordal@enivest.net
  Maskinpark

  • Vi har 6 stk gravemaskiner frå 8 til 26 tonn, med rotortilt, og 3 stk med GPS maskinstyring.
  • 2 stk. leddumper med lastekapasitet frå 12-13 m3
  • 1 stk. hjullastar på 17 tonn med skuff, vekt og gaflar
  • 1 stk. dumperbil med tippkjerre
  • 1 stk. boretårn montabert CPA225
  • Vibroplater
  • Hydrauliske hammarar
  • Sorteringsgrabb
  • Stasjonert knuseverk
  • Firmabilar ADR EXII-godkjent + tilhengjar

  Lang røynsle

  Lokalkjende

  Gode referansar