Støydemping, Florø

Muring av støydempingsvoll i Florø på Fjord Base 2007-2008. Plastring i sjø etter utfylling. Massetransport med dumper. Muring 2000m2 og plastring 3800m2.

Oppdragsgivar: Yri Sand AS