Sogn Aqua

Vi utførte grunnarbeid til oppdrettsanlegg på land. Produksjon og levering av singel, sand og grovpukk frå knuseverket vårt.