RV 5

Rv 5 Skei Kjøsnes Jølster Kommune 2005-2006.Masseflytting med dumper, og plastring langs strandpromenaden 4700m2. Muring i båthavn 300m2.

Oppdragsgivar: Valdres Anlegg AS