Østerbø Kraftverk

Vi utførte: Boring, sprenging, lasting i tunnel, massetransport, bunnrensk i tunnel, muring og plastring av bekkeinntak og fyllingar.