Osland Settefisk

Vi utførte grunnarbeid til industrihall for settefiskproduksjon. Masseflytting, plastring, muring, grøftegraving, planering og grusing av uteområde.