Naust/sjøbuer, Leirvik

Opparbeiding av 2 mål strandareal for bygging av naust og sjøbuer i Leirvik i Sogn vinteren 2009. Boring og sprenging 2000m3 fjell, plastring og muring i sjøen, bygging av ny tilkomstveg til eigendomen.

Oppdragsgivar: Stordalen Tomteselskap AS