Midtunkraft AS

Arbeid utført for Midtunkraft AS 2012 og 2013. 670 meter GRP rør i grøft. Vi utførte også grunnarbeid ved kraftstasjon og inntaksdammen.