Krokevatn Kraftverk

Bygging av Krokevatn kraftverk for BKK i Stordalen på fjellet mellom Bjordal og Matre 2008-2009.Vinterpause frå nov 08-juni 09. 830 meter røyrgate. 600 meter fjellgrøft,200 meter grøft på fylling, og 30 meter røyrgate i tunnell.Grøftedjupne opptil 6,5 meter. Vi utførte: Grunnarbeid kraftstasjonstomt, boring, gravearbeid, masseflytting og rørlegging. Sprenging vart utført i samarbeid med Arve Dyregrov fjellsprenging.

Oppdragsgivar: Yri Sand AS