Hustomter, Sætre

Opparbeiding av tre hustomter på Sætre i Gulen kommune 2007. Muring med stein sprengt ut i kvar tomt.Boring og sprenging av ca 3000m3.