Hustomt Søreide

Vi opparbeida hustomt. Vi leverte stein til muring og fylling frå eige massetak.