Grunnarbeid nytt smoltanlegg

Grunnarbeid produksjonshall og utviding av tomt på fiskeanlegg. Vi utførte alt grunnarbeid for ny produksjonshall, samt utviding av tomt der vi utførte lasting, transport og utfylling av 150 000 m3 stein og plastring mot sjø i ferdig utlagt fylling.