Fjordbase, Florø

Arbeid på Fjord Base Florø haust 2009. Plastring i sjø, boring, grøftearbeid og sprenging, i samband med arealutviding for nytt røyrlager.

Oppdragsgivar: Yri Sand AS