E39 Romarheimsdalen

Errosjonssikring av skråning på ny E39 romarheimsdalen vinter og våren 2008. Vi utførte også muring og boring i vegtrasè.

Oppdragsgivar: Mesta